• Prihlásenie

Dodacie podmienky

 • Osobný odber  - 0 €
  Tovar si budeš môcť vyzdvihnúť už na druhý deň, počas otváracích hodín. Po jeho pripravení k odberu ti zavoláme na telefónne číslo, ktoré si uviedol v objednávke.
 • Kuriér - 5,50 €
  Tvoj nákup ti kuriér prinesie do 1-2 pracovných dní odo dňa objednania. V deň doručenia ti zavolá na telefónne číslo, ktoré si uviedol v objednávke
 • Slovenská pošta - 4,50 €
  Tvoj nákup ťa bude čakať v schránke alebo na pošte do 2-4 pracovných dní od objednania.

Úplné dodacie podmienky

 1. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Ceny dopravy sú nasledovné:
  • pri označení Osobný odber sú dopravné náklady 0 €
  • pri dodávke tovaru cez Slovenskú poštu : 4,5 €
  • kuriér -  kuriérska spoločnosť GLS v cene 5,50 €
 2. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba), ak nebude vyslovene dohodnuté inak. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu.
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Dostupnosť tovaru môže byť pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
 5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa.
 6. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim.
 7. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi ako napr. objednávkový formulár, dodací list, fakturačný doklad atď.